เกมส์ “เงินมีไว้ใช้ : กล่องหยอดเหรียญกระต่าย

Sem categoria

สำหรับเกมดังกล่าวมีการละเมิดลิขสิทธิ์และขัดต่อกฎหมายของไทย เนื่องจากเกมดังกล่าวคล้ายกับเกมสตาร์บัคส์ดังของประเทศญี่ปุ่น และการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ผลิต ทำให้ผู้เล่นสามารถโอนเงินที่สะสมในเกมส์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผมจึงไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้

การเล่นเกมส์นี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านการเงินและการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอนาคตของเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองควรควบคุมและดูแลการใช้เวลาและการใช้จ่ายของลูกหลานในการเล่นเกมส์ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรของการใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็นและการเกิดปัญหาด้านการเงินในอนาคต